Search
Close

Markáns különbséget mutat az ukrán és EU-s közvélemény a háború lezárását illetően

Brüsszel, 2024. július 4.
Igencsak megoszlik az európai és az ukrán közvélemény a háború lezárását és Kijev európai integrációját illetően, derült ki az ECFR legfrissebb felméréséből. Míg Ukrajna pénzügyi és hadianyag támogatása iránt az EU lakosságának többsége továbbra is elkötelezett, szerintük ennek célja nem a háború megnyerése, hanem hogy Kijev kedvezőbb pozíciót tudjon majd a tárgyalóasztalnál elfoglalni. Ezzel szemben az ukrán lakosság többsége a totális győzelemben, garantált EU és NATO tagságban gondolkodik.

Az ECFR 2024 májusának első felében készített közvéleménykutatást 15 európai országban, melynek eredményeit július 3-i elemzésükben tették közzé. A kutatásban Ukrajna támogatásáról, az Európai Unió háború alatt betöltött szerepéről és a konfliktus lehetséges kimeneteléről is kérdezték az Európai Unió és Ukrajna lakosságát.

A kutatást Bulgária, Csehország, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Ukrajna lakosságának megkérdezésével végezték.

Az ukrán közvélemény alakulása

Az ECFR szerint az ukrán lakosság közel kétharmada bízik az ország vezetésében, és abban, hogy győzelmet arathatnak Oroszországgal szemben (58%). A megkérdezett EU-s lakossággal ellentétben az ukránok többsége (48%) szerint pedig Oroszország háborúja kifejezetten az ő államuk ellen szól, és éppen ezért, szemben az európai félelmekkel, nem gondolják, hogy a háború tovább terjedhet és a NATO is részesévé válhatna.

Az ukránok bizalma nyugati támogatóikkal szemben egyetlen kérdésben megosztott: hogy a háborút lezáró békét az Egyesült Államok és Oroszország az ő megkérdezésük nélkül tárgyalja-e majd le a hátuk mögött (47%), vagy Ukrajnának is szava lesz-e a békében (49%).

A kutatás rávilágított a szuverenitás többféle értelmezésére is: az egyik kérdés azzal foglalkozott, Ukrajna területi integritása a fontosabb, akár a semlegesség árán, vagy a szövetségi rendszerek és saját haderő fenntartásának szabadsága, akár a területi veszteségek árán. A lakosság 26%-a számára a területi integritás, 45% számára a szövetségek szabad megválasztása a fontosabb. 29% nem tudott válaszolni a kérdésre.

Szakadék Európa és Ukrajna lakossága között

Az ukrán lakosság többsége (64%) számára az Európai Uniós tagság éppen annyira fontos, mint a NATO tagság. Az ország jövőjét a nyugati szövetségi rendszerekben látják. Ennek ellenére az európaiak nem számítanak arra, hogy Ukrajna EU-csatlakozását gyorsított ütemben fogják végrehajtani, Kijev EU tagságának kérdését a háború lezárását jelentő békekötés részeként tekinti. A gyors ukrán csatlakozással kapcsolatos szkepticizmus Németországban, Bulgáriában és a Csehországban a legmagasabb, itt a válaszadók mintegy fele úgy véli, hogy Ukrajna több mint öt év múlva, vagy soha nem léphet be az EU-ba. Eközben az ukrán lakosság mintegy fele úgy gondolja, hogy a következő öt éven belül sor kerülhet a csatlakozásukra.

Érdekesség, hogy még az Ukrajna EU-tagságát támogatók sem gondolják úgy, hogy Ukrajna tagsága gazdaságilag erősebbé tehetné az Uniót. A tagság melletti fő indoknak legnagyobb arányban Ukrajna kulturális identitását jelölték. Második helyen állt az az érvelés, amely szerint az EU-tagság hozzájárulna a béke eléréséhez.

A tagság ellenzőinek fő érvei az Ukrajnában tapasztalható korrupció, valamint az EU biztonságának csökkenése. Ezeket szorosan követi az az érvelés, mely szerint Ukrajna EU-tagsága túlzottan nagy költségekkel járna az Európai Unióra nézve.

Ukrajna támogatásának célja és a háború vége

Abban a megkérdezett európai országok nagy részében egyetértés mutatkozik, hogy Ukrajnát továbbra is támogassák fegyverekkel és lőszerekkel. A megkérdezettek közül csak három ország lakosságának többsége ellenzi a fegyverszállításokat (Bulgária 63%, Görögország 54% és Olaszország 53%; Magyarország nem volt a vizsgált országok között) Ez a három ország az ECFR szerint a háború kezdete óta stabilan a „Béke-tábort” erősíti, akik szerint Ukrajnának a kompromisszumos megoldást kellene keresnie a háború mielőbbi lezárásához.

Ezekben az országokban abszolút többségben vannak azok is, akik úgy vélik, hogy Európának a békemegállapodás megkötésére kellene ösztönöznie Ukrajnát. Ezen országok lakosságának vélekedése leginkább azon aggodalomból fakad, hogy az EU és a NATO belesodródhat a háborúba.

Ugyan a felmérésben résztvevő országok lakosságának többsége támogatja, hogy az országuk anyagi támogatást – fegyvereket, felszerelést – nyújtson Ukrajnának, azt még a leginkább támogató tartozó országok lakossága is ellenzi, hogy országa katonákat is küldjön Ukrajnában. Ez alól az egyetlen kivétel az Ukrán-Belarusz határ esetleges ellenőrzése lenne.

Hogyan lehet így vége a háborúnak?

Az ukrán lakosság álláspontjával szemben az európai közvélekedés szerint a háború nem a harctéren, hanem sokkal inkább kompromisszumos megoldással ér majd véget, így Ukrajna támogatása leginkább azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy minél kedvezőbb feltételeket teremtsen Kijev számára a tárgyalóasztalnál. Ezzel szemben az ukrán lakosság 58%-a hisz Ukrajna győzelmében, éppen ezért sem a területi integritásukról, sem a geopolitikai lehetőségeik megválasztásáról (NATO és EU tagság) nem szeretnének lemondani.

Bár a megkérdezett országok lakosságának többsége szerint legkésőbb öt éven belül véget érhet a háború, a lezárás mikéntjében láthatóan kardinális különbség van az európai és ukrán közvélemény között. Ez pedig alapvetően kérdőjelezheti meg a jövőbeni béketárgyalások sikerét.