Search
Close

Magyarország is a regionális innovációs partnerségek között

Brüsszel, 2022. május 31.
Az Európai Bizottság 63 európai régiót, hét várost és négy tagállamot - köztük Magyarországot - választott ki a regionális innovációs partnerségek Régiók Bizottságával közösen kidolgozott kísérleti projektjéhez. A Bizottság reményei szerint a kezdeményezés hozzá fog járulni az európai régiók közötti nagy innovációs szakadék megszüntetéséhez.

A számos jelentkező közül négy ország, hét város és 63 európai régió vehet részt a regionális innovációs partnerségek (PRI) kísérleti projektjében, amelyet nemrég indított útjára a testület házi kutatóközpontja, a Közös Kutatóközpont (JCR) a Régiók Bizottságával együttműködve. 

A PRI az európai zöld megállapodás azon felhívására adott válasznak tekinthető, amely úgy kíván megbirkózni a klímaváltozás támasztotta kihívásokkal, hogy közben erősíti a területi és a társadalmi kohéziót, és biztosítja Európa előrehaladását a zöld és digitális gazdaság felé. 

A kísérleti projekt résztvevői a Közös Kutatóközpont által közzétett, kiindulási iránymutatásként szolgáló forgatókönyv alapján derítik fel az új regionális innovációs partnerségekben rejlő lehetőségeket. A forgatókönyv az eszközök és irányítási mechanizmusok széles skáláját javasolja, amelyek célja a regionális, nemzeti és uniós innovációs politikák koordinációjának javítása, ezáltal pedig Európa zöld és digitális átállásának megvalósítása, valamint az EU-n belüli innovációs szakadék felszámolása.

„Az együttműködés és az innováció az uniós régiók fenntartható és ellenállóképes fejlődésének alapvető feltételei. Nincs olyan terület, amelynek ne lenne kiaknázandó innovációs potenciálja, ezért örömömre szolgál, hogy a felhívás iránt ilyen nagy érdeklődés mutatkozott. Várakozással tekintek a kísérleti projekt eredményei elé, remélve, hogy a projekt hozzá fog járulni a régiók között tartósan fennálló, az EU egészének teljesítményét visszafogó innovációs szakadék megszüntetéséhez” – szögezte le Elisa Ferreira, a kohézióért és reformokért felelős uniós biztos. 

A javasolt megközelítés egyik központi eleme a helyi küldetések bevezetése. Az ezek segítségével megvalósított intézkedések az Európai Bizottság közleménye szerint következetes irányítási logikát követnek, lehetővé téve a rendszerszintű innovációval kapcsolatos szakpolitikai kombinációk széles skálájának feltárását.

A kísérleti projekt keretében a résztvevők kipróbálják ezeket a szakpolitikai eszközöket, és közösen kidolgozzák az operatív iránymutatásokat. A forgatókönyv és a kísérleti projekt emellett előmozdítja a bevált gyakorlatokat, megkönnyíti a kísérletezésen alapuló tanulást, továbbá támogatja a közigazgatási rendszereket és a tágabb ökoszisztémát. A kísérleti projekt nem lesz hatással a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló uniós alapok jelenlegi programozási folyamatára – húzza alá a közlemény.

A partnerségek az elfogadás előtt álló új európai innovációs terven alapulnak, amelynek célja elősegíteni a kezdeményezések és a beruházások uniós és nemzeti szintű integrálását. A fő célkitűzés a regionális és helyi innovációs ökoszisztémák szorosabb összekapcsolása, valamint az európai fenntartható értékláncok és a mélytechnológiás ágazatok megerősítése.

„Az innováció támogatásával megerősítjük a helyi szintű ellenállóképességet, és javítjuk helyi közösségeink azon képességét, hogy kezeljék a vészhelyzeteket, megvédjék polgáraikat és támogassák a helyi gazdaságokat. A regionális innovációs partnerségek kulcsfontosságú eszközei az innováció helyi szintű elterjesztését szolgáló összes forrás összehangolásának, arra összpontosítva, hogy régióink, városaink és falvaink energiahatékonyabbá és fenntarthatóbbá váljanak” – emelte ki a maga részéről Aposztolosz Cicikosztasz, az Európai Régiók Bizottságának (CoR) elnöke. 

Mint a Bizottság rámutat, a partnerségek olyan, egymást kiegészítő megközelítésen alapulnak, amely az intelligens szakosodási stratégiákkal kapcsolatos pozitív tapasztalatokra épül. Az intelligens szakosodás helyi alapú, az uniós kohéziós politikán alapuló megközelítés, amely a stratégiai beavatkozási területek azonosítását célozza mind a gazdaság erősségeinek és lehetőségeinek elemzése, mind pedig a vállalkozói felfedezési folyamat alapján, az érdekelt felek széles körű bevonásával.

A kiválasztott területek vagy egyénileg, vagy az uniós régiók és városok hat különböző hálózatának részeként vesznek részt a projektben.

A Bizottság által kiválasztott négy tagállam: Magyarország, Lettország, Szlovákia és Szlovénia. A hét résztvevő város: az írországi Waterford, a hollandiai Eindhoven, a finnországi Espoo és Turku, a belgiumi Leuven, az olaszországi Bologna és Kolozsvár. 

A 63 régió 19 tagállamból van, de nincs közöttük magyar.