Search
Close

Méltányos átállási alapért lobbiznak az autógyártásra szakosodott európai régiók

Brüsszel, 2022. július 6.
A szenes régiók mintájára az autógyártásra szakosodott régiók is segítségért lobbiznak a méltányos átállás érdekében külön költségvetési támogatással, az átképzést segítő alapokkal és rugalmasabb állami támogatási szabályokkal. Az autóipari régiók szövetsége pillanatnyilag hét EU-tagállam 20 régióját foglalja magába, de magyar résztvevők nélkül.

Az autógyártásra és az iparágnak történő beszállításra szakosodott európai régiók egy csoportja, összesen 20 térség egy új politikai hálózatot hozott létre, amelynek célja a gazdasági modellváltás sikerének biztosítása. Az Autóipari Régiók Szövetsége (ARSZ), amelynek megalakulását a Régiók Bizottságának június végi plenáris ülésén jelentették be, az európai autógyártásnak a klímasemlegességi sztenderdekre való méltányos, igazságos és sikeres átállását tűzte ki céljául.

Az új kezdeményezést hét uniós tagállam – Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Szlovákia, Spanyolország és Hollandia 20 régiója hívta életre, de az ajtó nyitva áll további, hasonló gazdasági profillal rendelkező európai régiók csatlakozása előtt.

Németországból Alsó-Szászország, Baden-Württemberg, Szászország és Észak Rajna-Vesztfália, Spanyolországból Valencia, Navarra, Galícia, Katalónia, Kasztília és León, továbbá Andalúzia, Franciaországból Bretagne, Auvergne-Rhone-Alpes, Nagy-Kelet régió vesz részt a szövetségben. A további résztvevők: Abruzzo, Lombardia, Veneto és Piemont (Olaszország), Nagyszombat és Pozsony régió (Szlovákia) és a hollandiai Limburg. Egyetlen magyar régió sincs az alapítók között.

Az autógyártás az uniós GDP több mint 7%-át teszi ki, és jelenleg több mint 14 millió embernek ad munkát, ami a teljes EU-foglalkoztatás 6,1%-a. Az új szövetség regionális perspektívát próbál „becsempészni” az európai közlekedés dekarbonizációjáról szóló vitába, szem előtt tartva a munkahelyek és a versenyképesség megóvását és a gazdasági és szociális kohéziót valamennyi, az átalakulás által érintett európai területen.

 

Az európai autóiparra jelentős terheket ró a 2030-ig legalább 55%-os kibocsátás-csökkentés elérését célzó uniós célkitűzés, de a nyomást, ha lehet még tovább fokozza majd az az Európai Parlament által júniusban megszavazott célkitűzés, amely 2035-től megtiltaná a belső égésű motorokkal működő gépjárművek gyártását.

 

„Az éghajlati vészhelyzet erőteljes akciót szükségeltet. A tisztességes és méltányos átállásban az embereké az elsőbbség. A zöld megállapodásnak kéz a kézben kell haladnia az emberekkel és a munkahelyekkel, iránytűként kezelve a fenntartható fejlesztési célokat” – közölte Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Bizottságának frissen megválasztott elnöke.

Megfigyelők szerint az autók gyártására szakosodott régiók egyfajta méltányos átállási alapot szeretnének kilobbizni az EU-ban, a szenes régiókhoz hasonlóan az uniós költségvetésből finanszírozott új támogatási mechanizmussal, területi hatásvizsgálatok elvégzésével, a munkaerő átképzését célzó alapok létrehozásával és rugalmasabb állami támogatási szabályokkal.

A szövetség tíz pontban foglalták össze követeléseiket. Ezek az alábbiak:

  1.  Az európai autóiparnak és a beszállító ágazatnak otthont adó régiók méltányos, igazságos és sikeres átmenetének biztosítására egy, pótlólagos költségvetési forrásokat is rendelkezésre bocsátó európai mechanizmus sürgős létrehozása.

 

  1. A méltányos átállási keret kiindulópontjaként egy regionális szintű részletes hatásvizsgálat kidolgozása az átalakulás következményeiről az autóiparban, beleértve a regionális növekedésre és munkahelyekre gyakorolt hatás feltérképezését is.

 

  1. A régiókat és a kkv-kat érintő közös kihívások és lehetőségek kezelése az autógyártásnak beszállító iparral a középpontban.

 

  1. A regionális munkaerő átképzésének és továbbképzésének támogatása a munkahelyek elvesztésének megelőzése érdekében a térségekben. 

 

  1. Az ipar átalakulását és az innovációt szolgáló erős kutatási keret továbbfejlesztése, javítva az ellátólánc ellenállóképességét a stratégiai és a kulcsfontosságú nyersanyagok terén.

 

  1. Nagyobb rugalmasság az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokban annak érdekében, hogy az autóipari régiók elboldoguljanak az átalakulással és elkerüljék a negatív hatásokat.

 

  1. Támogatás nyújtása a régióknak a köz számára hozzáférhető töltőállomások elhelyezéséhez a villanyautók és a zéró vagy alacsony szénkibocsátású alternatív üzemanyagok elterjedése érdekében.

 

  1. Az elérhető köz- és magán tőkeforrásokat a különböző technológiai megoldásokra kellene fókuszálni (elektrifikáció, hidrogén technológiák és szintetikus üzemanyagok) az európai autóipar versenyképességének és az innovációs képességének a biztosítására.

 

  1. Többszintű kormányzati és partnerségi megközelítés kialakítása a hatékony politikai és költségvetési tervezés és az érdekeltekkel fenntartott párbeszéd érdekében.

 

  1.  A szövetségnek, mint az érintett régiókkal folytatott koordináció nyílt platformjának támogatása szoros együttműködésben a már meglévő kezdeményezésekkel.