Search
Close

Zászlót bontottak a kohéziós politika védelmezői

Brüsszel, 2022. október 15.
„A kohéziós politika jövőjéről szóló vita most kezdődik” – állapította meg az a nyilatkozat, amelyet az újonnan alakult, 1200 aláíró által támogatott Szövetség a Kohézióért fogadott el a hét első felében Brüsszelben, a felzárkóztatási és fejlesztési politika megerősítését tűzve zászlajára.

„Szövetség a kohézióért” néven egy új lobbitömörülés bontott zászlót a régiók és városok európai hete alkalmából, amelynek meghirdetett célja a regionális politika helyének megőrzése a legfontosabb uniós fejlesztési politikaként és eredményszemléletű végrehajtása a következő, 2027 utáni hétéves költségvetési időszakban. 

A szövetség tagjai – akik a brüsszeli héten nyilatkozatot fogadtak el – a kohéziós politika megerősítésére irányuló olyan közös javaslatok előterjesztése mellett kötelezték el magukat, amelyek képessé teszik a politikát a 2027 utáni kihívások kezelésére.  

„Örömmel tölt el a kohéziós szövetség újraindítása, ami nagyon időszerű a mostani rendkívül emberpróbáló időkben. Olyan erős kohéziós szövetségre van szükségünk, amely szószólója a területalapú megközelítésnek valamennyi politikában, figyelembe véve „a ne ártsunk a kohéziónak elvet” – jelentette ki Eliza Ferreira, az EU regionális politikáért és reformokért felelős biztosa.  

Az aláírók, mintegy 1200 régió, város és szervezet képviselői, hangsúlyozzák, hogy a kohéziós politika az EU legfontosabb fejlesztési politikája, amely minden régiót, várost és önkormányzatot lefed. A regionális politika ezentúl „a legláthatóbb eszköz helyi és regionális szinten, olyan hosszú távú fejlesztési politika, amely a zöld, méltányos és digitális átállást mozdítja elő”.  

A szövetség nyilatkozata arra is felhívja a figyelmet, hogy a kohéziós politika támogatja a területi együttműködést és előmozdítja a szolidaritást és integrációt az európai régiók szerte. „Hadd emlékeztessük valamennyi európai és nemzeti döntéshozót arról a nélkülözhetetlen szerepről, amit a kohéziós politika játszik az európai integrációs folyamatokban” – húzzák alá a nyilatkozat aláírói. 

 

A kohéziós szövetség tagjai a kohéziós politika különböző aspektusaira kívánnak fókuszálni. Így többek között:  

  • A kohéziós politikai alapok közötti széttöredezettség megszüntetése érdekében a különböző alapok közötti szinergiák megtalálásával. 

  • A kohéziós politika hatékony működésének javítására, annak szavatolásával, hogy a releváns uniós politikák hozzájáruljanak a kohézió céljainak és elveinek az eléréséhez, érvényesítve az uniós jogalkotásban a kohézió elveire vonatkozó károkozás tilalmát és az új rugalmassági intézkedésekben rejlő lehetőségek maximális kihasználását.  

  • A 2021 és 2027 közötti kohéziós politika hatékony végrehajtására a regionális és helyi hatóságok képességfejlesztésének a megerősítése révén.  

  • A kohéziós politika folytatólagos egyszerűsítésével az irányítás, az audit és az ellenőrzési szabályok komplexitásának a csökkentésével mind a végrehajtó hatóságok, mind a kedvezményezettek számára.  

  • A kohéziós politikának az európai gazdasági kormányzással való nagyobb összhangba hozása révén, előnyben részesítve a konstruktív, megoldásokat, semmint a büntetést.  

  • Javítva a kohéziós politika eredményorientáltságát és a teljesítményorientált költségvetési finanszírozás kiterjedt alkalmazását.  

  • A kohéziós politika hatásának és sikerének jobb kommunikálását regionális és helyi szinten.  

  • A kohéziós politika jövőjét jobban szinkronba hozni a régiók és városokra jellemző jövőbeni trendekkel.  

 

A jelenkor kihívásai több kohézió mellett szólnak Európában és a kohéziós politika erőteljesebb szerepe mellett, de ezzel egyidejűleg össze kell fognunk ennek a politikának a megvédése érdekében” – szögezte le Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Bizottságának elnöke a szövetség létrehozása alkalmából.