Search
Close

Szigorodnak az EU-s zöld beruházások feltételei

Brüsszel, 2023. június 15.
Az Európai Bizottság június 13-án, kedden frissítette a fenntartható finanszírozás taxonómiáját, más néven rendszertanát és szigorította a zöld befektetésekkel kapcsolatos kritériumokat. Az új csomag célja, hogy növelje az átláthatóságot az EU fenntartható finanszírozási keretrendszerén belül azáltal, hogy új szabályokat vezet be a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási minősítéseket nyújtó szolgáltatókra vonatkozóan - jelentette be a Bizottság közleményében.

A fenntartható pénzügyi keretrendszerről

Az Európai Unió többek között a zöld átállás elérésének érdekében hozta létre meglehetősen ambiciózus tervét, a European Green Deal-t, azaz az európai zöld megállapodást. Az európai zöld megállapodás azzal számol, hogy a céljai eléréséhez évi 700 milliárd eurónyi beruházást kell invesztálni az európai gazdaságba, melynek jelentékeny részét magánfinanszírozás útján kell fedezni. Ezen helyzet megoldására az EU három elemet hozott létre a fenntartható pénzügyi keretrendszerhez. Elsőként az uniós taxonómiát, az EU éghajlati és környezetvédelmi célkitűzéseihez érdemben hozzájáruló gazdasági tevékenységek közös szótárát. Másodikként a közzétételre és a jelentéstételre vonatkozó szabályokat, mind a vállalatok, mind a befektetők számára, hogy valamennyi érdekelt fél számára megfelelő átláthatóság legyen biztosítva. Harmadik elemként pedig az eszközöket, mint például az éghajlati referenciaértékekre vonatkozó szabványokat és címkéket, valamint az EU zöld kötvényekre vonatkozó szabványokat.

A módosítások

Az új csomag bejelentésére azután került sor, hogy az eredeti javaslat visszatetszést váltott ki a környezetvédők és a zöldpárti európai parlamenti képviselők részéről, akik májusban levelet küldtek a vonatkozó témában meghatározó biztosoknak, köztük a Bizottság alelnökének, Frans Timmermansnak. A levélben azzal érveltek, hogy a légi és tengeri ágazatok fenntarthatónak minősítése nincs összhangban az Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel.

2030-ra a repülőgépüzemanyagok 15 százalékát fenntartható módon (szerves anyagokból) kell majd előállítani. Jelenleg mindössze 0,05 százalék ez az arány, ebből következik, hogy jelentős változásokat kell végrehajtani az új szabályozás miatt. Ez alól egy kisebb felmentés, hogy a repülőgépek akkor is megfelelhetnek a taxonómia rendeletnek, ha betartanak hatékonysági kritériumokat, annak ellenére, ha hagyományos üzemanyagot használnak. Hasonló követelmények vonatkoznak 2030-tól a tengeri szállításra is.

Valdis Dombrovskis, az Európai Unió kereskedelmi biztosa szerint, az új módosítással minden vállalat számára egyértelművé válik, hogy miként tud megfelelni az zöld kritériumoknak. Az átfogó pénzügyi és jelentéstételi szabályok célja, hogy forrásokat mozgósítson a zöldátálláshoz, amelyhez a Bizottság becslése szerint évi 700 milliárd eurós többletberuházásra lesz szükség, ha az EU el akarja érni a 2050-re kitűzött nettó nulla kibocsátási célt. A források miatt a vállaltok számára kiemelet fontosságú lehet, hogy megfeleljenek a taxonómia rendelet előírásainak.

A bemutatott csomag fontos lépés a fenntartható finanszírozási keret megerősítése felé. A csomag nem ró újabb jelentéstételi kötelezettségeket a vállalatokra a taxonómiáról szóló rendeletben már meghatározottakon túl, de növeli a keretrendszer használhatóságát és hatékonyságát.

Következő lépések

A Bizottság – mielőtt véglegesítené és vizsgálat céljából benyújtaná az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a standardokat tartalmazó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat – figyelembe fogja venni a kapott visszajelzéseket. A visszajelzési időszak június 9-én indult, és négyhetes időtartamban van lehetősége a vállalati szférának véleményezni az új csomagot, majd elküldeni a javaslatokat a Bizottság részére.