Search
Close

Brüsszel ideiglenes adót vetne ki kiadásai fedezésére

Brüsszel, 2023. június 22.
A közelmúltban felmerülő kihívások által okozott váratlan kiadásokra való tekintettel, az Európai Bizottság kezdeményezte az uniós saját forrásokra vonatkozó javaslatok kiigazítását. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy Brüsszel az új forrásnem bevezetésével évi 16 milliárd euróval vastagítaná az Európai Unió pénztárcáját. A tagállamokon fog múlni, hogy zöld utat adnak-e a javaslatnak.

A héten mutatta be az Európai Bizottság a hosszútávú uniós költségvetés megváltoztatására vonatkozó javaslatát és emellett cseppet sem elhanyagolható módon, előállt az uniós saját források bővítését célzó tervezetével is. A saját források bővítését célzó bizottsági tervezet meglehetősen kis hangsúlyt kapott a nemzetközi sajtóban, ugyanakkor óriási hatással bír, hiszen a 2021-2027-es hosszútávú EU-s költségvetés a NextGenerationEU helyreállítási eszközzel együtt folyó árakon mintegy 2,018 billió eurót tesz ki, mely kiadások fedezése korántsem lesz egyszerű feladat.

A bemutatott javaslat kiegészíti és aktualizálja a saját források következő generációjára vonatkozó csomagot a 2021 decemberében előterjesztett költségvetéshez. Akkor három bevételi forrás került bemutatásra. A kibocsátás-kereskedelemből származó bevételek (ETS), az uniós szén-dioxid-kibocsátási határkiigazítási mechanizmusból származó források (CBAM), a harmadik pedig a multinacionális vállalatok maradék nyereségének azon hányadán, amelyet az OECD/G20 közötti, az adóztatási jogok újraelosztásáról szóló közelmúltbeli megállapodás ("első pillér") értelmében az EU tagállamai között megoszló bevételek jelentették a három forrást. Ezt egészítené ki a vállalati szektorhoz kapcsolódó statisztikai saját forrás. A Bizottság tervezete szerint, amint hatályba lépne, az új saját forrásoknak ez a már kibővült kosara képes lenne biztosítani a költségvetés megfelelő hosszú távú finanszírozását, beleértve a NextGenerationEU visszafizetését is.

A vállalatok nyereségén alapuló új, ideiglenes, statisztikai alapú saját forrás

A Bizottság szerint, ezen forrásnem bevezetése nem járna a vállalatok adóterheinek vagy megfelelési költségeinek növekedésével. Egy olyan nemzeti hozzájárulásról lenne szó, amelyet a tagállamok fizetnének a pénzügyi és nem pénzügyi szektorokban tevékenykedő vállalatok bruttó működési eredménye alapján. Ez elősegítené a saját források összetételének kiegyensúlyozottabbá válását és az uniós költségvetés bevételi forrásainak további diverzifikálását.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a vállalatok nyereségén alapuló új, ideiglenes, statisztikai alapú saját forrás ideiglenes lenne. Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság még 2020-ban közösen megállapodott abban, hogy javaslatot kell tenni a vállalati szektorhoz kapcsolódó saját forrásra. Ebből kifolyólag a jövőben a most bemutatott saját forrást kiváltaná egy új javaslat, amely már körvonalazódik. A „Vállalkozás Európában: Társaságiadó-keret (BEFIT)” című javaslat benyújtását és annak a tagállamok általi egyhangú jóváhagyását követően az említett társaságiadó-keretből származó hozzájárulások felválthatják ezt a frissen bemutatott saját forrást.

Melyek az Európai Unió saját forrásai?

Jelenleg négy forráson alapszik az uniós költségvetés. Az első, hogy az importra kivetett vámokat az EU külső határain szedik be, ahonnan közvetlenül az uniós kasszába kerül. A második, 2021-től minden tagállam általános forgalmi adóalapjára egységesen 0,3%-os lehívás vonatkozik. Harmadik, a tagállamok 0,80 eurót fizetnek kilogrammonként minden nem újrahasznosított műanyag csomagolási hulladék után. A negyedik legfontosabb forrás, pedig minden tagállam bruttó nemzeti jövedelméből számított hozzájárulás. Ezeket a már meglévő pénzügyi forrásokat egészítené ki a Bizottság a legújabb javaslata szerint, azonban ez nem lesz sétagalopp, mert szükség lesz a tagállamok jóváhagyására.

Következő lépésben a tagállamokon lesz a sor

A 2021. decemberi első javaslatról folytatott jogszabályalkotási tárgyalások lassan haladtak. Emiatt a Bizottság úgy határozott, hogy az új forrásokra vonatkozó második javaslatot 2024 helyett már most előterjeszti és egyben felkéri a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel az új forrásokról szóló tárgyalásokat. A tagállamok vezetői a Tanácsban fogják megvitatni a Bizottság új javaslatát.