Search
Close

Tovább robog az európai gépjárműipar zöldítése

Brüsszel, 2023. július 13.
Az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) alapján a Fit for 55 terv mentén zajlik az uniós jogszabály alkotás. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság is új részleteket dolgozott ki a zöld átállás megkönnyítése érdekében. Az igazi kérdés az, hogy a nagyratörő tervek megvalósíthatók és segítik a zöld átállást, vagy éppen ellenkezőleg, csak hátráltatják az európai versenyképességet. Ezen szabályozások közvetlenül érintik majd a magyar gépjárműipart is.

Elektromos infrastruktúra beruházások, mint kiemelt prioritás

A nyári szünet előtti utolsó strasbourgi plenáris ülésen az Európai Parlamentben több fontos zöldpolitikai jogszabálytervezetről szavaztak a képviselők. Az EP által a hét elején elfogadott javaslat (Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó új szabály) fontos célként jelöli meg, hogy a zöld közlekedésre átállás szempontjából az elektromos, illetőleg a zöld infrastruktúra megfelelő mértékű kiépítése elengedhetetlen tényező.

Ha napjainkban az elektromos közlekedésről beszélünk, akkor a felhasználók jelentős részének a hatótávval kapcsolatos kételyek és az azzal kapcsolatos töltési lehetőségek feltételezett csekély száma jut eszébe. Ezt, mint orvoslandó, az Európai Parlament olyan javaslatcsomaggal állt elő, amely célzottan oldaná meg a töltési lehetőségek számának növelését, új és naprakész zöld infrastruktúra kiépítésével.

A javaslatcsomag a gyakorlatban azt jelentené, hogy 2026-ra, a TEN-T törzshálózat mentén, legalább 60 kilométerenként kell létesíteni elektromos töltőpontokat a személygépkocsik számára. Ami a tehergépjárműveket és a buszokat illeti, 2028-ig az EU főbb útjainak legalább a felén 120 kilométerenként kell majd elektromos töltőállomásokat biztosítani.

A dokumentumban külön foglalkoznak az alternatív üzemanyaforrásokkal is. Ebben a kategóriában leginkább a hidrogénről, mint alternatív üzemanyagforrásról esik szó. Az Európai Parlament által elfogadott szabályok értelmében a tagállamoknak 2031-re a TEN-T törzshálózat mentén 200 kilométerenként nyilvános hidrogéntöltő állomások kiépítéséről is gondoskodniuk kell. Emellett a szabály feltünteti, hogy az alternatív üzemanyaggal hajtott járműveket használók számára lehetővé kell tenni, hogy minden töltőponton eseti alapon feltölthessék járművüket.

Fontos kitétel az EP javaslatában, hogy nem elég létrehozni a töltőállomásokat, de ezzel egyetemben felhasználóbarátnak is kell lenniük. Az újonnan megépített töltőállomásoknak könnyű és kényelmes fizetésilehetőséget kell biztosítaniuk, azaz bankkártyával vagy érintésmentes eszközökkel, szerződéskötési kötelezettség nélkül lehessen fizetni. Az üzemanyagok árát fel kell tüntetni kilowattórára, kilogrammra, percre vagy munkamenetre lebontva, illetve a javaslat szerint a Bizottság 2027-re létrehozna egy uniós adatbázist az alternatív üzemanyagokról, amelyből a fogyasztók tájékozódhatnak az egyes töltőállomások árairól, a rendelkezésre állásról és a várakozási időkről.

Körforgásos gépjárműgyártás

A Bizottság javaslata a gépjárműipar körforgásos jellegének fokozására irányul, amely kiterjed a járművek tervezésére, gyártására és életciklusuk végén történő újrahasznosítására. A gyártóknak kötelező lesz pontos leírásokat biztosítani a gépjárművekhez, hogy könnyen szétszerelhetők és javíthatók legyenek. Emellett, az új járművek gyártásához felhasznált műanyag 25%-ának újrahasznosításból kell származnia.

A Bizottság számítása alapján Európában évente több mint hatmillió jármű kerül leselejtezésre, a nem megfelelő kezelés, pedig környezetszennyezéshez és pazarláshoz vezet. Emiatt a javasolt körforgásos gazdasággal évi 12,3 millió tonnával csökkenhet a szén-dioxid kibocsátás.

Következő lépések

Ha a tagállamok is zöld utat adnak az Európai Parlament által elfogadott Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó új szabálynak, akkor az hat hónappal hatálybalépését követően lesz alkalmazandó. Ami a Bizottság körforgásos gépjárműiparról szóló javaslatát illeti, akkor léphet életbe, ha az Európai Parlament és tagállamok is rábólintanak.