Search
Close

Szigorítás: bezárja kibocsátásáthelyezés kiskapuját az EU

Brüsszel, 2023. augusztus 17.
Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusnak (CBAM) átmeneti szakaszára vonatkozó végrehajtási szabályokat, amely idén október 1-jén kezdődik és 2025 végéig tart. A célja, hogy az uniós vállalatoknak ne érje meg harmadik országokba vinni a környezetszennyező termelést.

A CBAM az EU ambiciózus Fit for 55 intézkedéscsomagjának egyik központi pillére, és a kibocsátásáthelyezés elleni küzdelemben mérföldkőnek számító uniós eszköz. Az EU-n belüli termelés esetében a gyártóknak a CO2-kibocsátásukat meg kell feleltetniük az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) kibocsátási egységeinek. Az EU-n kívüli termelés esetében azonban nem alkalmazandó a kibocsátáskereskedelmi rendszer. Ebből kifolyólag a karbonintenzív termelés áthelyeződhetett a kevésbé szigorú éghajlat-politikát folytató országokba, az importált termékek pedig árelőnyt élvezhetnek a környezet rovására. Ezt nevezik kibocsátásáthelyezésnek. 

Hogyan fog működni? 

Az EU-n kívüli termelés esetében az uniós importőröknek CBAM-tanúsítványokat kell majd vásárolniuk az abból keletkező árkülönbség fedezése érdekében, hogy az uniós gyártóknak a CO2-kibocsátásukat ETS kibocsátási egységekkel kell fedezniük. A CBAM az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerrel (EU ETS) párhuzamosan működne, és a magas kibocsátású uniós iparágakat kibocsátáscsökkentésre ösztönözné. A CBAM az EU-n kívüli gyártókra ugyanolyan hatást gyakorolna, mint az EU ETS az EU-n belüliekre. Emellett más országokat arra ösztönözne, hogy szén-dioxid-árazási politikát vezessenek be. A CBAM mechanizmus elsősorban a vas és acél; a cement; a műtrágya; az alumínium; a villamosenergia és a hidrogénfejlesztés ágazataira fog vonatkozni. 

Átmeneti időszak 

A közzétett végrehajtási rendelet részletezi a CBAM-áruk uniós importőreinek átmeneti jelentéstételi kötelezettségeit, valamint a CBAM-áruk előállítási folyamatából származó beágyazott kibocsátások kiszámításának átmeneti módszertanát. 

A CBAM átmeneti szakaszában a kereskedőknek csak a mechanizmus hatálya alá tartozó behozatalukba beágyazott kibocsátásokról kell jelentést tenniük, anélkül, hogy pénzügyi kiigazítást kellene fizetniük. Ez elegendő időt biztosít a vállalkozások számára a kiszámítható felkészülésre, ugyanakkor 2026-ig lehetővé teszi a végleges módszertan finomhangolását is. 

Az importőrök és a harmadik országbeli gyártók segítése érdekében a Bizottság iránymutatást is közzétett az uniós importőrök és a nem uniós létesítmények számára az új szabályok gyakorlati végrehajtásáról. Ezzel párhuzamosan az importőrök számára a számításokat és a jelentéstételt segítő speciális informatikai eszközök, valamint képzési anyagok, webináriumok és oktatóprogramok kerülnek kidolgozásra, hogy a vállalkozások már az átmeneti mechanizmus kezdetétől fogva támogatást kapjanak. Míg az importőröknek 2023. október 1-jétől kell összegyűjteniük a negyedik negyedéves adatokat, az első jelentést csak 2024. január 31-ig kell benyújtaniuk. 

Éles bevetés 

A CBAM 2026. január 1-jén történő végleges bevezetését követően az importőröknek be kell majd jelenteniük az előző évben az EU-ba behozott áruk mennyiségét, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezt követően le kell adniuk a megfelelő számú CBAM bizonyítványt. E tanúsítványok árazása az EU ETS kibocsátási egységek heti átlagos aukciós árához lesz kötve, a kibocsátott CO2-tonna euróban kifejezve. Az EU ETS szerinti ingyenes kiosztás fokozatos megszüntetése egybeesik a CBAM 2026 és 2034 közötti fokozatos bevezetésével.