Search
Close

Európában a vasúton lesz a hangsúly

Brüsszel, 2023. december 19.
Az EU megállapodott a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztéséről. Az uniós döntéshozók a fejlesztési tervekben a repülésről és az autózásról a vasútra helyezték a hangsúlyt a környezetvédelmi célkitűzések figyelembevételével. Az uniós tervekben szintén kiemelt figyelmet kap Európa észak-déli összeköttetése mellett, Ukrajna, Moldova és a Nyugat-Balkán bekapcsolása a közlekedésbe.

Az Európai Uniónak továbbra is kiemelt célja, hogy fejlessze a transzeurópai közlekedési hálózatot. Ennek szellemében az Európai Parlament és a Tanács között létrejött a politikai megállapodás a transzeurópai közlekedési hálózatot (TEN-T) alátámasztó rendeletről. A társjogalkotók megállapodtak abban, hogy jelentősen fokozzák a fenntartható és rugalmas TEN-T kiépítésére irányuló erőfeszítéseket. Ez magában foglalja a fenntarthatóbb közlekedési formák használatának növelését, valamint a multimodalitás javítását az európai közlekedési rendszeren belül.

Régi hiányosságok

Hiába kezdődtek meg a TEN-T kiemelt projektjeinek kijelölése és fejlesztése az 1990-es években, ennek ellenére az akkor meghatározott beruházásokat sem sikerült maradéktalanul kivitelezni mind a mai napig. A közlekedési hálózat kiépülése helyett a nyugati-keleti összeköttetés valósult meg Európában. Az észak-déli tengelyen számos tervrajz még mindig a fiókot koptatja. Ezt a hiányosságot kezelnék szép lassan az európai döntéshozók.

Az európai közlekedés jövőjének terve

A politikai megállapodás szerint:

  • A TEN-T törzshálózat és a kibővített törzshálózat személyszállító vasútvonalainak 2040-ig lehetővé kell tenniük, hogy a vonatok 160 km/h vagy annál gyorsabban közlekedjenek.

  • Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszert (ERTMS) egységes európai jelzőrendszerként kell bevezetni a TEN-T teljes hálózatán. Ennek célja, hogy biztonságosabbá és hatékonyabbá tegye a vasúti közlekedést. Következésképpen a nemzeti "B" osztályú rendszereket fokozatosan le kell szerelni, ami ösztönözni fogja az európai ipart az ERTMS-be való beruházásra.

  • 2040-ig a TEN-T fő és kibővített úthálózatán biztonságos parkolókat kell kialakítani, átlagosan 150 kilométerenként. Ez kulcsfontosságú a hivatásos járművezetők biztonságának és megfelelő munkakörülményeinek biztosításához.

  • Az évente több mint 12 millió utast fogadó nagyobb repülőtereket távolsági vasúti összeköttetéssel kell ellátni, ami jelentős lépés az összeköttetés és az utasok hozzáférhetőségének javítása, valamint a vasút versenyképességének erősítése felé a belföldi járatokkal szemben.

Fejleszteni kell a logisztikát

Az átrakodási terminálok számát a jelenlegi és a várható forgalommal, valamint az ágazat szükségleteivel összhangban kell kialakítani. Az áruterminálok kezelési kapacitását is javítani kell. Ez – amellett, hogy lehetővé teszi a 740 méteres vonatok közlekedését a hálózaton – elősegíti, hogy több áru kerüljön át a fenntarthatóbb közlekedési módokra, és lendületet ad Európa kombinált szállítási ágazatának (például a vasúti és közúti szállítás kombinációinak használata az áruszállítás érdekében).

Összehangban az Európai Zöld Megállapodással

A felülvizsgált TEN-T rendelet része az Európai Zöld Megállapodásnak, az EU hosszú távú növekedési stratégiájának, amelynek célja, hogy az EU 2050-re klímasemlegessé váljon. A transzeurópai közlekedési hálózat mind a 430 nagyvárosának - köztük több magyar településnek is - fenntartható városi mobilitási tervet kell kidolgoznia a nulla és alacsony kibocsátású mobilitás előmozdítása érdekében.

Ukrajna, Moldova és a Nyugat-Balkán

Emellett a szomszédos harmadik országokkal való közlekedési kapcsolatokat is javítani fogják azáltal, hogy Ukrajnát, Moldovát, valamint a hat nyugat-balkáni partnert integrálják az újonnan létrehozott európai közlekedési folyosókba.

A hálózat időben történő befejezésének biztosítása érdekében - 2030-ig a törzshálózat, 2040-ig a kibővített törzshálózat és 2050-ig az átfogó hálózat esetében - ez a megállapodás jobb irányítást is tartalmaz, például a kilenc európai közlekedési folyosó mentén a főbb határokon átnyúló szakaszokra és más különleges nemzeti szakaszokra vonatkozó végrehajtási jogi aktusokkal. Ez, valamint a nemzeti közlekedési és beruházási tervek és a TEN-T célkitűzései közötti nagyobb összhang biztosítása biztosítja a koherenciát az infrastruktúra és a beruházások prioritásainak meghatározásakor.

Következő lépések

Az elért politikai megállapodást most már hivatalosan is el kell fogadni. Amint az Európai Parlament és a Tanács lezárja ezt a folyamatot, az új szabályokat közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 20 nappal később hatályba lépnek.

Az új TEN-T és a kilenc új európai közlekedési folyosó elindítása a 2024. április 2. és 5. között Brüsszelben megrendezésre kerülő Connecting Europe Days egyik fő témája lesz, amely az EU kiemelt mobilitási eseményeként kerül megrendezésre a jövő évben.