Search
Close

Szigorítana az EU a nehézgépjárművek károsanyag-kibocsátásán

Brüsszel, 2024. január 18.
A Tanács és az Európai Parlament tárgyalói ideiglenes politikai megállapodásra jutottak a nehézgépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási normákról. A cél a közúti közlekedési ágazat károsanyag-kibocsátásának további csökkentése és új célok bevezetése 2030-ra, 2035-re és 2040-re. A döntéshozók szerint az új szabályok hozzájárulnak majd az EU 2030-ra kitűzött éghajlati céljainak eléréséhez és a klímasemlegesség 2050-re történő megvalósításához.

A javaslat célja, hogy ösztönözze a nulla kibocsátású járművek (ZEV) arányának növelését az EU teljes nehézgépjármű-állományában, miközben biztosítja az ágazatban az innováció és a versenyképesség fenntartását és fokozását. A megállapodás a két intézmény hivatalos elfogadásáig ideiglenes jellegű. 

A rendelet hatálya, lesznek kivételek 

Az uniós társjogalkotók megállapodtak abban, hogy a rendelet hatályát kiterjesztik a kibocsátáscsökkentési célokra szinte valamennyi új, hitelesített szén-dioxid-kibocsátású nehézgépjárműre, beleértve a kisebb tehergépjárműveket, városi autóbuszokat, távolsági buszokat és pótkocsikat is. 

A rendeletben meghatározott CO2-csökkentési célok alól a következők mentesülnek: 

  • a bányászatban, az erdészetben és a mezőgazdaságban használt járművek; 

  • a fegyveres erők és a tűzoltóságok gépjárművei; és 

  • a polgári védelem, a közrend és az egészségügy területén rendszeresített járművek. 

Az ideiglenes megállapodás egy későbbi szakaszban (2035) kiterjeszti a rendelet hatályát a hivatásos járművekre, például a hulladékgyűjtő teherautókra és a betonkeverőkre. Az Európai Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy a kisebb (5t alatti) tehergépkocsikat is bevonja a rendelet hatálya alá. 

Új kibocsátáscsökkentési célok 

Az EU 2030-ra és az azt követő időszakra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzéseivel összhangban a Tanács és a Parlament fenntartotta a Bizottság által a javaslatában 2030-ra (45%), 2035-re (65%) és 2040-re (90%) kitűzött célokat, a jelenlegi rendeletben 2025-re már előírt 15%-os csökkentési célon felül. Ezek a célok a 7,5 t feletti nehéz tehergépjárművekre, valamint az autóbuszokra vonatkoznak. 

A társjogalkotók megállapodtak abban, hogy a pótkocsikra vonatkozó célértéket 7,5%-ban, a félpótkocsikra vonatkozó célértéket pedig 10%-ban határozzák meg. Az "e-utánfutók" fogalommeghatározását is bevezették a jogi egyértelműség biztosítása és a meglévő rendeletnek az új típusú pótkocsik műszaki fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében, figyelembe véve, hogy az e-utánfutók hozzájárulhatnak a pótkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez. 

Nulla a kibocsátási cél a városi buszok esetében 

A javasolt módosítás a városi autóbuszok esetében 2035-re 100%-os zéró kibocsátási célt vezet be, míg 2030-ra 90%-os köztes célt határoz meg e kategória számára. A társjogalkotók megállapodtak abban, hogy a távolsági buszokat kizárják ebből a célkitűzésből, így azokra az általános szabály vonatkozik majd. 

Felülvizsgálati záradék 

A Bizottság 2027-ben felülvizsgálja a módosított rendelet hatékonyságát és hatását a fenti célkitűzésekre. A társjogalkotók a felülvizsgálati záradék átfogóbbá tétele érdekében számos rendelkezést tettek hozzá. 

A Bizottságnak többek között fel kell mérnie, hogy megvalósítható-e az új nehézgépjárművek életciklusa során keletkező szén-dioxid-kibocsátás értékelésére és jelentésére szolgáló közös módszertan kidolgozása. A felülvizsgálat során azt is értékelni fogják, hogy milyen szerepet játszik a kizárólag CO2-semleges üzemanyaggal működő gépjárművek nyilvántartásba vételére szolgáló módszertan. 

Következő lépések 

Az ideiglenes megállapodást jóváhagyásra benyújtják a tagállamok Tanácson belüli képviselőinek (Coreper) és a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának. Jóváhagyás esetén a szöveget a jogász-nyelvészek általi átdolgozást követően mindkét intézménynek hivatalosan el kell fogadnia, mielőtt az EU Hivatalos Lapjában kihirdetésre kerülne és hatályba léphetne.