Search
Close

Új irányelv a mezőgazdaság védelmében

Brüsszel, 2024. május 30.
Az Európai Bizottság új irányelvet fogadott el, amely világosan meghatározza a vis maior és a rendkívüli körülmények alkalmazását az EU mezőgazdasági szektorában előre nem látható és szélsőséges időjárási események esetén. Az intézkedés célja, hogy biztosítsa a gazdák számára a Közös Agrárpolitika (KAP) támogatásainak folytonosságát, és egységes alkalmazást teremtsen a nemzeti hatóságok számára.

Létbiztonság

A vis maior bevezetése lehetővé teszi a gazdák számára, hogy kivételes és előre nem látható események miatt, amelyek kívül esnek az irányításukon – mint például súlyos aszályok vagy árvizek – ne veszítsék el a KAP támogatásokat. Ennek alkalmazásáról a tagállamok döntenek, a releváns bizonyítékok és az uniós mezőgazdasági jog figyelembevételével.

Az alkalmazási kör bővítése

Az új irányelv csökkenti az adminisztratív terheket a gazdák és a nemzeti hatóságok számára. Az alkalmazási kör bővítése révén gyorsabb és hatékonyabb válaszlépéseket tesz lehetővé a tagállamok részéről. Az irányelv feltételei alapján feltételezhető, hogy minden gazda, aki egy adott területen található, vis maior védelem alatt áll.

A tagállamoknak igazolniuk kell egy súlyos természeti katasztrófa vagy meteorológiai esemény bekövetkeztét, és meghatározniuk a földrajzi területet, amelyet súlyosan érintett az esemény, és amelynek következményei minden gondosság ellenére nem voltak megelőzhetőek. Ezen területek meghatározásához a tagállamok például a terület műholdas adataira támaszkodhatnak, anélkül, hogy egyedi gazdaságokra vonatkozó specifikus műholdas adatokat kellene használniuk.

Az irányelv jelentősége

Eddig az ilyen döntéseket általában szigorúan, eseti alapon alkalmazták. A bejelentés azonban egyértelművé teszi, hogy a vis maior minden olyan gazdára vonatkozhat, aki egy meghatározott területen dolgozik, amelyet súlyos és előre nem látható természeti katasztrófa vagy meteorológiai esemény érint. Ez azt jelenti, hogy az érintett területen lévő gazdáknak nem kell egyéni kérelmeket benyújtaniuk vagy bizonyítékokat szolgáltatniuk a vis maior feltételeinek teljesítésére.

A mezőgazdaság az egyik leginkább kitett szakma a klímaváltozás hatásainak. A váratlan szélsőséges időjárási események miatt a gazdák kockáztatják, hogy mindent elveszítenek, amiért dolgoztak. Az irányelv biztosítani fogja, hogy továbbra is megkaphatják a KAP kifizetéseket, még akkor is, ha nem tudják teljesíteni minden szokásos kötelezettségüket. Nem szükséges további aggodalom, amikor drámai természeti katasztrófákkal kell szembenézni” - értékelte a jogszabályt Janusz Wojciechowski, mezőgazdasági biztos.