Search
Close

Alkudozás a bizottsági helyekről az EP-ben

Brüsszel, 2024. július 9.
Az Európai Parlamentben megkezdődött a bizottsági vezetői pozíciók elosztása, és a politikai frakciók között máris intenzív tárgyalások folynak. Az Európai Néppárt (EPP) és szocialisták (S&D) dominanciájáért folytatott verseny mellett figyelemre méltó a frissen megalakult Patriots for Europe (PfE) frakció felemelkedése, amely a harmadik legnagyobb csoporttá vált és máris két bizottság vezetésére pályázhat. Az azonban még előfordulhat, hogy a két nagyobb pártcsalád a „cordon sanitaire” mögé szorítja az újonnan alakult frakciót, elzárva őket a bizottságok vezetésétől.

Az elkövetkező hetekben dől el, hogy a politikai frakciók milyen mértékben tudják befolyásolni az Európai Parlament következő öt évének munkáját és döntéshozatalát. Az egyeztetésen a frakciók felváltva választják ki az általuk vezetni kívánt bizottságokat, kezdve a legnagyobb delegációval és szigorúan alkalmazva a d’Hondt matematikai képletet, amely mindig a nagyoknak kedvez.  

Az Európai Parlament bizottsági struktúrája változatlan marad az előző ciklushoz képest. Az előzetes várakozásokkal ellentétben a Környezetvédelem, Közegészségügy és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot (ENVI) nem osztják ketté, és a Közegészségügyi Albizottság (SANT) továbbra is albizottság marad. 

Az EPP és az S&D dominanciája  

Az EPP hét jelentős szakbizottság vezetésére tart igényt. Ezek között szerepel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE), az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE), Külügyi Bizottság (AFET), Halászati Bizottság (PECH), Költségvetés-ellenőrzési Bizottság (CONT), Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) és Közegészségügyi Albizottság (SANT). Ez a széleskörű lefedettség az EPP számára jelentős befolyást biztosít a parlamenti döntéshozatalban.  

A második legnagyobb csoport, az S&D, szintén kulcsfontosságú szakbizottságok elnöki pozíciójára pályázik. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) vezetését szeretnék megszerezni, amely az egyik legnagyobb és legbefolyásosabb bizottság az Európai Parlamentben. Emellett a szocialisták céljai között szerepel a Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága (ECON), Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA), Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) és Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) vezetése is.  

Mi maradt?  

Először is érdemes tisztázni, hogy a bizottsági helyek elosztása a politikai erőből adódóan a július 4-i állapotot tükrözi, hiszen az volt a hivatalos határidő, így egyes frakciók kisebb, illetve nagyobb súllyal estek számításba, mint amennyi tagjuk már jelenleg van.  

Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), mint - július 4-én - harmadik legnagyobb politikai csoport, a Költségvetési Bizottság (BUDG), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) vezetésére pályázik. Az ECR-nél a cordon sanitaire részlegesen érvényesülhet: az N-VA belga párt képviselője, Johan Van Overtveldt lehet a Költségvetési Bizottság elnöke, és a lett Roberts Zīle az Európai Parlament alelnöke, ám a lengyel PiS képviselőit megakadályoznák a vezető pozíciók megszerzésében. Jelenleg nem tudni, hogy a cordon sanitaire érvényes lehet-e Giorgia Meloni pártjára.  

A liberális Renew Europe (RE) a Fejlesztési Bizottság (DEVE), Jogi Bizottság (JURI) és a Biztonsági és Védelmi Albizottság (SEDE) vezetését kívánja megszerezni. A Biztonsági és Védelmi Albizottság státuszának felülvizsgálata politikai feszültséget okozhat, mivel annak esetleges teljes értékű bizottsággá történő átalakítása komoly hatalmi átrendeződést jelentene.  

A Zöldek a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) és az Emberi Jogi Albizottság (DROI) vezetésére pályáznak, míg a Baloldal (The Left) az Adóügyi Bizottság (FISC) és a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottság (EMPL) irányítását szeretné elnyerni.  

A Patriots for Europe (PfE) helyzete  

Az újonnan alakult erő a harmadik legnagyobb frakció lett, azonban nem állt össze teljesen a július 4-i határidőre. Mégis sikeresen megszerezte a Közlekedési és Turisztikai Bizottság (TRAN), valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) vezetését. Ennek ellenére a szakbizottsági elnökök jóváhagyásánál még születhetnek meglepetések.  

Mi következik - alkalmazzák a cordon sanitairet?  

A frakciók közötti megállapodásokat még két körben jóvá kell hagyni, sőt másodsorban minden bizottság tag szavazatára is szükség lesz a vezető pozíciók véglegesítéséhez. Ennél a pontnál a politikai erők a cordon sanitare alkalmazásával leszavazhatják a konzervatívnak és szélsőjobboldalinak címzett képviselőket. Ezáltal az ECR-nek vagy a Patriots for Europe-nak jutott pozíciók, akár még újra megüresedhetnek. A várakozások szerint a bizottsági pozíciók még ebben a hónapban véglegesednek.