Search
Close

Kérdéses a célok elérése - megjelent a fenntartható fejlődés jelentés

Brüsszel, 2023. május 26.
A fenntartható fejlődés nemcsak az Európai Unió egyik alapelve, hanem a von der Leyen-Bizottság számára is elsődleges politikai prioritás. Ennek ellenére a frissen közzétett, átfogó Eurostat jelentésből kiderül, hogy az EU csak kevés területen tudott átütő eredményeket felmutatni. Az elmúlt öt év alapján nem látszik miként lehetne megvalósítani a célkitűzéseket 2030-ig.

 

A fenntartható fejlődés célkitűzései 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete által 2015 szeptemberében elfogadott 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend és az abban foglalt 17 fenntartható fejlődési cél új lendületet adott a fenntartható fejlődés elérésére irányuló globális erőfeszítéseknek. Az EU és tagállamai elkötelezettek e történelmi jelentőségű globális keretmegállapodás mellett, valamint amellett, hogy aktív szerepet vállaljanak a fenntartható fejlődési célok megvalósítása felé tett előrelépés maximalizálásában.  

Az ENSZ által meghirdetett 17 fenntartható fejlődési mutatót az Európai Bizottság politikai iránymutatásokon keresztül hat kiemelt európai célkitűzésként rögzített (1. ábra). 

 

1. ábra 

Forrás: 

https://commission.europa.eu/sites/default/files/styles/oe_theme_medium_no_crop/public/2020-11/sdgs_web1.png?itok=1jpH66b9 

 

Az EU helyzete 

Május végén közzétette hetedik hivatalos éves jelentését az Európai Unió Statisztikai Hivatala az Európai Unió fenntartható fejlődési mutatóinak alakulásáról. A 17 célkitűzés közül mindössze három mutatóban (gazdasági növekedés, szegénység felszámolása, egyenlőtlenségek csökkentése) értek el jelentős sikereket az uniós tagállamok az elmúlt öt év átlaga alapján. Az EU kisebb mértékben lépett előre az egyenlőtlenségek csökkentése, a minőségi oktatás biztosítása, valamint a béke és személyes biztonság előmozdítása terén, javítva az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és az intézményekbe vetett bizalmat. Az egészség és a jóllét terén a Covid19-világjárvány ellenére sikerült fejlődést realizálni, csak úgy, mint az innováció és az infrastruktúra területén is. Egyes mutatókban mérsékelt eredményeket értek el (felelős fogyasztás és termelés, éhezés megszüntetése, megfizethető és tiszta energia) az uniós országok. Több területen (fellépés az éghajlatváltozás ellen, globális partnerségek fejlesztése), viszont csak az előttünk álló években várható fejlődés - áll a jelentésben

A fenntartható fejlődés célkitűzései hosszú ideje az európai politikai döntéshozatal középpontjában állnak, szilárdan rögzítve az európai szerződésekben, és a kulcsfontosságú projektek, ágazati politikák és kezdeményezések fő részét képezik. Ennek ellenére nem látszik áttörő előrelépés a mutatókban, és a hosszútávú stratégia félidejében járunk. Az elért eredmények nem kerültek összhangba az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett Bizottság által előirányzott célokkal.  

 

Ami minket illet 

A jelentésben Magyarország vonatkozásában elénk kerülő grafikon biztos, kis ütemű fejlődést mutat (2. ábra). Az adatokból kiolvasható, hogy hazánk az európai uniós átlag felett teljesít és ezzel együtt jelentős mértékben fejlődik is, a tisztességes munka és gazdasági növekedés, valamint a szegénység megszüntetése tekintetében. Mindezek a gyakorlatban azt jelentik, hogy valóban magas a foglalkoztatottság az országban és a szegénységi küszöb alatt élők száma is szignifikáns módon csökken. 

 

2. ábra 

Forrás: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/15234730/16817772/KS-04-23-184-EN-N.pdf/845a1782-998d-a767-b097-f22ebe93d422?version=1.0&t=1684844648985 

 

Általánosságban elmondható Magyarországról, hogy az elmúlt öt évben a 17 fenntartható fejlődési cél közül, az egyenlőtlenségek csökkentését leszámítva, mindegyik mutatóban fejlődött. A kérdés ebben az esetben sokkal inkább az, hogy magunkat kihez mérjük és milyen mértékben szeretnék további sikereket elérni. Látni kell - erre a jelentés is rámutat -, hogy a célok közül leginkább a minőségi oktatás, az intézményekbe vetett hit és az egészség azok, amelyek elmaradnak az uniós átlagtól és ezzel együtt valóban meghatározzák egy társadalom fejlődését. 

A jelentés országspecifikus részéből érzékelhető, hogy a fenntartható fejlődési célok elérésében teljesen egyértelmű, hogy Magyarország jó úton jár és az eddigi tendenciákból kiindulva pozitívan tekinthet a teljesítményére. Mindent meg kell tennünk, hogy a biztató tendencia megmaradjon még a jelenleg meglehetősen bizonytalannak tűnő jövőben is.