Search
Close

Lassan az asztalra kerülhet a 2024-es EU-s költségvetés

Brüsszel, 2023. június 9.
Június 7-én, szerdán mutatta be az Európai Bizottság a 2024. évi uniós költségvetésre vonatkozó javaslatát. A javaslat 189,3 milliárd eurót irányoz elő, továbbá a már meglévő NextGenerationEU, vagyis az EU világjárvány utáni helyreállítási eszközéből vissza nem térítendő támogatások keretében kifizetésre kerülő 113 milliárd eurós összeg az, mellyel biztosan ki fog egészülni a 2024-es uniós költségvetés.

Összességében elmondhatjuk, hogy a NextGenerationEU finanszírozással kiegészített 2024-es uniós költségvetés az elképzelések szerint főcélként hozzájárulna az Európai Unió gazdaságélénkítéséhez és korszerűsítéséhez, szem előtt tartva a zöld és digitális átmenetet. Ebben az összefüggésben az uniós költségvetés céljai továbbra is a von der Leyen Bizottság által meghatározott hat klaszter, melyek a következők: az európai zöld megállapodás, a digitális korszak Európája, a munkavállalók számára méltányos gazdaság, az európai életmód előmozdítása, erősebb Európa megteremtése a világban és a demokratikus értékek megtartása.

 

Változások 2023-hoz képest

A 2023-as költségvetéshez képest a javaslat 3,96 milliárd eurót tartalmaz a Next Generation EU növekvő hitelfelvételi költségeire, így az emberekre, társadalmi kohézióra és értékekre fordított kiadások aránya 4,8 milliárd euróról 10,3 milliárd euróra emelkedik.

Az egyéb kiadási prioritások költségvetése hasonló a tavalyi javaslathoz. Az agrárpolitikára 53,8 milliárd eurót különít el a tervezet, egyrészt Európa mezőgazdasági termelői és halászai számára, másrészt pedig az agrár-élelmiszeripari és a halászati ágazat rezilienciájának erősítése, továbbá a válságkezeléshez szükséges mozgástér biztosítása érdekében.

Ami a kohéziós politikát illeti, 47,9 milliárd euró a felvázolt összeg. Az összeg felvázolása mellett, persze kiemeli a Bizottság által közétett dokumentum, hogy a regionális fejlesztést is olyan módon kell kezelni, hogy az eleget tegyen a zöld átállásban foglalt céloknak. Fontos célja lesz a kohéziós politikának a Bizottság szándékai szerint, hogy a jelentős és kritikus infrastrukturális beruházások terén is még inkább aktív legyen az EU.

Nem kapott nagy hangsúlyt a határvédelem, valamint a migrációval kapcsolatos kiadások fedezése. Előbbi esetén a Bizottság 2,2 milliárd eurót különítene el, míg a migrációra 1,7 milliárd eurót fordítana. Fontos persze mindezekkel együtt is kiemelni, hogy a költségvetéstervezet nagyobb uniós szerepvállalást tűz ki céljául a nemzetközi térben és ennek megfelelően globális partnerek és érdekek támogatására 15,8 milliárd eurót különítene el. Ez jelentheti azt, hogy például migráció tekintetében a kibocsátó országok kihívásainak enyhítésében, problémáik megoldásában játszana kiemelt szerepet a jövőben az Unió.

Természetesen a mai globális környezetben elengedhetetlen módon rendelkezik a K+F szektor támogatásáról is a javaslat. Kutatásra és innovációra összesen 13,6 milliárd eurós keretet tartana a legmegfelelőbbnek a Bizottság és ezen belül a Horizon Europe program élvezne elsőbbséget, mintegy 12,8 milliárd euróval.

 

Milyen lépések következnek?

A bejelentés után, most az Európai Bizottság benyújtja a 2024. évi uniós költségvetés tervezetét az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyek együttesen hozzák meg a végső döntést. A Tanács általában július végéig fogadja el a költségvetésről szóló véleményét, az Európai Parlament pedig ősszel jelenti be módosítási javaslatait. Mivel a tagállamok és az európai parlamenti képviselők várhatóan több módosítási javaslattal állnak elő, ezért külön egyeztetőbizottságot hívnak össze, általában késő ősszel. A végső egyeztetésekre október 24. és november 13. között kerül sor.

 

Újabb költségvetési javaslatok érkeznek

Mindeközben a Bizottság javaslatot fog tenni az Unió hosszú távú költségvetésének - az úgynevezett többéves pénzügyi keretnek 2021-2027 – a félidei felülvizsgálatára. Továbbá, egy új közvetlen bevételi forrásokból álló csomagra, amely növelné az EU pénzügyi keretét, hogy hatékonyabban kezelje az infláció és az adósságok jelentette kihívásokat. Ezek a javaslatok valószínűsíthetően június 20-án kerülnek nyilvánosságra.