Search
Close

Az EP-választásig elfogadhatják az új migrációs paktumot

Brüsszel, 2024. február 8.
Az uniós tagállamok állandó képviselői (Coreper II) jóváhagyták a Tanács elnöksége és az Európai Parlament között tavaly év végén létrejött ideiglenes megállapodást, amely az EU menekültügyi és migrációs rendszerének reformját célzó, öt kulcsfontosságú jogszabályból álló paktumot alkot. A reformok véglegesítése még ebben a ciklusban nagy valószínűséggel megtörténik, mert az EP áprilisban szavaz róla, sőt az uniós miniszterek akár már március elején elfogadhatják.

Az új paktum részletei öt területre terjed ki

Az Eurodac-rendelet (az uniós ujjlenyomat-adatbázis) aktualizálása lehetővé teheti a szabálytalan mozgások hatékonyabb kezelését, valamint a menedékkérők és a szabálytalan helyzetben lévő személyek útvonalának nyomon követését az EU egész területén.

Az átvilágítási rendelet célja a személyek külső határokon történő ellenőrzésének megerősítése. Emellett biztosítja a megfelelő eljárás - például a származási országba való visszatérés vagy a menekültügyi eljárás megindítása - gyors azonosítását, ha egy személy a megfelelő beutazási feltételek teljesítése nélkül lép be az EU-ba.

A menekültügyi eljárásról szóló rendelet (APR) közös eljárást határoz meg, amelyet a tagállamoknak be kell tartaniuk, amikor a személyek nemzetközi védelmet kérnek. A rendelet egyszerűsíti az eljárási szabályokat, és normákat állapít meg a menedékkérők jogaira vonatkozóan. Kötelező határ menti eljárást vezet be, amelynek célja, hogy az EU külső határain gyorsan meg lehessen ítélni, hogy a menedékjog iránti kérelmek megalapozatlanok vagy elfogadhatatlanok-e.

A menekültügyi és migrációkezelési rendelet (AMMR) a jelenlegi dublini rendelet helyébe lépne. Az új szabályok meghatároznák, hogy melyik tagállam felelős a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért. A jelenlegi rendszer kiegyensúlyozása érdekében, amelyben néhány tagállam felelős a menedékjog iránti kérelmek túlnyomó többségéért, egy új szolidaritási mechanizmus jön létre. Az új szabályok a területükre érkező illegális bevándorlók számával nem megbirkózó tagállamok támogatására irányuló kötelező szolidaritást ötvözik a tagállamok számára a hozzájárulásuk megválasztása tekintetében biztosított rugalmassággal.

A paktum ötödik eleme egy új jogszabály, amely olyan keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a menekültügyi és migrációs válsághelyzetek kezelését. Felhatalmazást kapnának bizonyos szabályok kiigazítására, például a menedékjog iránti kérelmek nyilvántartásba vételére vagy a menekültügyi határátlépési eljárásra vonatkozóan. Másrészt ezek az országok szolidaritási és támogatási intézkedéseket kérhetnének az EU-tól és tagállamaitól.

Befogadási feltételek, minősítés és áttelepítés

Az állandó képviselők bizottsága három olyan menekültügyi és migrációs jogszabályra is rábólintott, amelyekről a Tanács és a Parlament már 2022-ben megállapodásra jutott. Ez a három jogszabály a befogadási feltételekről szóló irányelv felülvizsgálatát, a minősítési rendelet aktualizálását és az uniós áttelepítési keret létrehozásáról szóló rendeletet foglalja magában.

Jóváhagyták továbbá a visszatérési határról szóló rendeletet is, amely lehetővé teszi, hogy a paktumot azokra az európai országokra is alkalmazni lehessen, amelyekben eltérő schengeni szabályok vannak érvényben.

Következő lépések

Az uniós jogalkotási folyamatban, miután az uniós jogalkotók az intézményközi tárgyalások (az úgynevezett "háromoldalú egyeztetés") során ideiglenes politikai megállapodásra jutottak, a társjogalkotóknak, azaz az Európai Parlament képviselőinek és az uniós minisztereknek két külön szavazáson kell hivatalosan jóváhagyniuk a lezárt megállapodást.

Az uniós intézmények által tavaly decemberben, a tagállamok állandó képviselői által csütörtökön elért, a migrációs paktumról szóló ideiglenes politikai megállapodást követően az Európai Parlament áprilisi plenáris ülésén fogja megtartani a hivatalos jóváhagyás első szavazását - közölte az Euractiv. Az áprilisi plenáris ülés lesz az utolsó ülés ebben a mandátumban, a következő, júniusi európai parlamenti választások előtt, így vélhetően az Európai Tanács fórumán is elfogadásra kerül addig a paktum. Legnagyobb eséllyel már a következő vonatkozó miniszteri találkozón, a bel- és igazságügyi miniszterek március 4-5-i találkozóján elfogadásra kerülhet az uniós miniszterek által.