Search
Close

Épül az EU közös védelmi ipara

Brüsszel, 2024. február 15.
Franciaország, Lengyelország és Németország közös erőfeszítéssel szeretné elérni Európa védelmi képességeinek megerősítését. Ursula von der Leyen is hasonló módon gondolkodik, ha újabb öt évre elnyeri a Bizottság elnöki tisztségét, akkor létrehozza a védelmi biztosi pozíciót. Sőt, az új tisztségre már jelöltek is vannak.

A hét elején összeültek a Weimari háromszög külügyminiszterei, hogy megerősítsék szövetségüket és irányt mutassanak Európa önálló biztonság képességének kiépítésében. A találkozó lényegisége meglehetősen összecseng az Emmanuel Macron által támogatott európai stratégiai autonómia kezdeményezéssel, amely Európát, mint egységes katonai és külpolitikai aktorként fogalmaz meg, ilyen módon közel paritásba kerülve a nemzetközi kapcsolatok globális hatalmi tényezőivel, az Amerikai Egyesült Államokkal, az Orosz Föderációval, valamint a Kínai Népköztársasággal. 

A találkozó annál is inkább jelzésértékű, miszerint Donald Trump esetleges megválasztása esetén felmerülhet, hogy az USA védelmi képességeinek ernyőjét elvenné Európa feje felől, valamint arra sincs garancia, hogy a Vlagyimir Putyin vezette Oroszország milyen további területszerző ambíciókkal rendelkezik Európa-szerte. Többek között ezen szcenáriókból kiindulva a Weimari háromszög célja túl azon, hogy fokozzák a háromoldalú biztonsági együttműködést, cél az is, hogy Európa ne essen az USA és Oroszország hatalmi rádiuszai közé, tehát a célok között szerepel Európa önálló hatalmi tényezővé emelése. Fontos kiemelni, hogy nem cél a transzatlanti kapcsolatok leépítése, de be kell látni, az Atlanti-óceán két partjának érdekei nem mindig fedik egymást. 

Nagy fontosság bír az önálló európai ellenálló képesség és védelmi képességek megerősítése, valamint az európai védelmi ipar termelési kapacitásának növelése. A Weimariak felszólították a jövőbeli európai védelmi ipari stratégiát (EDIS), hogy javasoljon intézkedéseket az EU általános védelmi felkészültségének növelésére, és minden megfelelő európai eszközt - beleértve az újakat is - fel fognak használni a védelmi technológiai és ipari bázis további megerősítésére, az innováció előmozdítására és a termelési kapacitások növelésére mind az EU-ban, mind az Európai Gazdasági Térségben.  

Moldova és Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának támogatása érdekében fokozni fogják a háromoldalú kezdeményezéseket, amelyek elősegítik a francia, német és lengyel demokratikus, nem kormányzati szereplők együttműködését Moldovával és Ukrajnával. Továbbra is támogatni fogják a hat nyugat-balkáni ország uniós útját, többek között a berlini folyamaton keresztül.  

Ami az aktuális magyar vonatkozásokat illeti, Afrika tekintetében is kiadtak egy állásfoglalást, melyben a Száhel-övezettel foglalkozik a Weimari háromszög. Ez a csádi katonai missziónk szempontjából érdemel sorokat. A Weimari külügyminiszterek abban állapodtak meg, hogy a politikailag stabil és biztonságos Száhel-övezet hosszú távú európai érdek. Megerősítették, hogy határozottan támogatják az Afrikai Unió és az ECOWAS erőfeszítéseit az alkotmányellenes rendszerváltás elleni küzdelemben. Mély aggodalmukat fejezték ki a jogállamiság hanyatlása és az emberi jogok megsértésének növekedése miatt a Száhel-övezetben, ami aláássa a béke és stabilitás érdekében tett regionális és nemzetközi erőfeszítéseket. A Száhel-övezetben élő emberek mellett állnak, többek között a humanitárius segítségnyújtás, a civil társadalmak támogatása és az erőszakos szélsőségekkel szembeni ellenálló képességet erősítő projektek révén. Készek tovább erősíteni az uniós és a kétoldalú együttműködést a nyugat-afrikai part menti államokkal a terrorizmus és a szervezett bűnözés továbbterjedésének megakadályozása érdekében. E tekintetben kulcsfontosságúak a biztonsági és polgári intézkedéseket ötvöző integrált megközelítések. 

A rendkívül amerika-barát Lengyelország, a protekcionista Franciaország, valamint Európa gazdasági motorját jelentő Németország hármas szövetsége közelebb hozhatja az Európai Unió országait egymáshoz, és példaként szolgálhat a sikeres közös fellépésre. 

Ursula von der Leyen is hasonló tervvel készül 

Ursula von der Leyen, ha a következő ciklusra is elnyeri az Európai Bizottság elnöki tisztségét valószínűleg létrehozhatja az európai védelmi biztosi pozíciót. A pozíció létrehozásának megalapozottságát az adja, hogy egyre jelentősebb mértékben működnek együtt az uniós tagállamok a védelmi iparban, amihez nyilván növekvő pénzügyi források kapcsolódnak, így felügyeletet is szükséges lenne hozzákapcsolni a területhez. 

Brüsszeli értesülések szerint a jövőbeli pozíció betöltésére két politikusnak lehet esélye. Az egyik a lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski a másik pedig Észtország miniszterelnöke, Kaja Kallas. 

Az összevont védelemiparról biztosan hosszas viták várhatók Európában, hiszen az egyik legfontosabb nemzeti hatáskörről van szó. Egyik tagállam sem szívesen adja ki a kézéből a nemzeti védelem kérdését, annak ellenére, hogy rengeteg együttműködés van jelenleg is ebben a szektorban. A legélesebb viták a felelősségi körök meghatározása körül folyhatnak majd, hiszen a mostani rendszerben a nemzetállamokon kívül a Bizottságnak, a külügyi főképviselőnek és a Tanácsnak is van beleszólása az ágazatban történő eseményekbe. A tervezet ezen hatásköröket szervezné egy biztosi felelősségi körébe.